- er en del af ProSatis A/S, der er en levende netværksorganisation med stor teknisk ekspertise, dyb forretningsmæssig indsigt og mange års erfaring indenfor disciplinerne Coaching, Project Management, Business Intelligence, Teams, Metodologi og Systems Development.

Netværkssamarbejdet sætter os i stand til kvalificeret at yde rådgivning og konsulenttjenester som bidrag til strategiske tiltag, systemløsninger, metodologi, produkt- og organisationsudvikling.

ProSatis arbejder med et meget højt ambitionsniveau, hvor nytænkning, innovation og gennemslagskraft er afgørende for vores succes i en meget dynamisk branche. Derfor arbejder vi systematisk med personlig udvikling, uddannelse og viden-deling, så hver enkelt kan opretholde det høje kompetenceniveau, der i dag kendetegner virksomheden.

Netværksfællesskabet giver organisationen detaljeret viden og evnen til at være 'up front' i forhold til de udviklingstendenser, der har betydning for det fremtidige valg af strategi.

Vi vil altid være i stand til at kunne yde support på et førsteklasses niveau og være bredt orienteret med hensyn til rådgivning om og implementering af de nyeste produkter og værktøjer.

Markedsførende kursusudbud indenfor professionel systemudvikling på alle platforme er med til at sikre, at vi altid kan skabe helheder ved at supplere med målrettede og tilpassede kurser.

Målet med en bred vifte af samarbejdsrelationer er gensidigt at kunne levere såvel totale som supplerende ydelser, så alle områder, i alle grene og på alle niveauer kan dækkes respektivt.

Succes kommer ikke af sig selv - det kræver et meget højt vidensniveau og muligheder for kontinuerlig udvikling gennem krævende opgaver. Personligt omsat i faglig dygtighed kombineret med en stærk vilje til at finde den rigtige løsning på alle opgaver ud fra en praktisk indstilling til de givne muligheder.

Vi forstår, fordi vi har prøvet det før
- vi kan skabe den afgørende forskel.....

 

Partnering

© 2015   ProjektCoaching